Slovenská, medzinárodná aj bezlepková strava.

Denné menu si môžte objednávať do 09 30hod. na telefónnom čísle 0907486526


DENNÉ MENU NA VÁŠ E-MAIL

PLATBA JE MOŽNÁ AJ STRAVOVACÍMI POUKÁŽKAMI